SDG1 Alliantie

Maak een einde
aan

armoede.

Dit is het eerste doel van de zeventien doelen van de duurzame ontwikkelagenda van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDGs). Een agenda die een einde moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering voor 2030.

600.000

Nederlandse huishoudens
in langdurige armoede

300.000

Nederlandse kinderen
in armoede

Ook Nederland
kent

armoede

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland circa 600.000 huishoudens langdurig in armoede leven en 300.000 kinderen in armoede opgroeien. Voor het halveren van deze aantallen is een ingrijpende sociale vernieuwing nodig met de universele rechten van de mens als vertrekpunt.

Meer weten?

SDG1 Roadmap

2020-2030

De Nederlandse SDG1 Alliantie werkt toe naar een SDG1 Roadmap 2020- 2030. In de Roadmap zijn de stappen opgenomen die nodig zijn om SDG doel één voor Nederland te behalen: "het halveren van armoede, naar nationale maatstaven, voor 2030". De Roadmap komt op de volgende drie manieren tot stand: door samen met partners kennis uit te wisselen, door jongeren te vragen naar hun ideeën en door inspiratie te putten uit initiatieven in de samenleving.

1

Met partners de
krachten

bundelen

Twintig partners uit de overheid, wetenschap, vermogensfondsen, bedrijfsleven en de creatieve industrie vormen samen de SDG1 Alliantie. Tijdens ontwerp sessies gaan zij aan de slag met de vraag "Hoe bereiken we samen 50% minder armoede in 2030?". De uitkomsten worden opgenomen in de SDG1 Roadmap 2020- 2030.

De sessies worden begeleid door Het Transformatiebureau in samenwerking met Bureau Noorderwind
SDG1 Alliantie partners
2

De stem van kinderen en

jongeren

Jongeren worden actief betrokken bij het opstellen van de SDG1 Roadmap 2020- 2030. Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben zij recht op inspraak in zaken die hen aangaan. Daarnaast draagt het actief betrekken van jongeren bij aan een positief zelfbeeld en hun gevoel van verbondenheid met de samenleving. Dit zijn belangrijke bouwstenen om het patroon van armoede te doorbreken. Omdat in de stad Rotterdam één op de vier kinderen in armoede opgroeit, wordt het ‘Jongerenparticipatie traject’ in deze stad opgestart.

Het ‘Jongerenparticipatie traject’

Dit traject wordt uitgevoerd in samenwerking met de Rotterdamse theatermaker Archell Thompson. Archell ontwikkelde de interactieve gespreksvormen ‘Het Zebrapad spel’ en ‘De Poverty Escape’ om taboes zoals armoede bespreekbaar te maken. Voor jong volwassenen (18+) start het project ‘Mindset’, waarin vijf jongeren op onderzoek gaan naar de manier waarop zij het patroon van armoede zelf kunnen doorbreken.
3

Initiatieven uit de

samenleving

We laten ons inspireren door goede voorbeelden- "best practices"- van armoedebestrijding in de samenleving. Ook stimuleren wij het ontwikkelen van nieuwe ideeën in zogenaamde "challenges". Bestaande en nieuwe ideeën worden opgenomen in de SDG1 Roadmap 2020- 2030.

De best practices en nieuwe ideeën worden op effectiviteit getoetst samen met het Verwey- Jonker instituut.

Op de hoogte blijven van de

ontwikkelingen?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief
Dank voor het inschrijven voor de nieuwsbrief!
Aanmelden voor de nieuwsbrief is niet gelukt. Probeer het nog een keer

en volg ons op social media

© 2019 RE_INVENT Foundation. Disclaimer